ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ekowood.gr ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτό, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, ο οποίος αποτέλει ένα ενιαίο κείμενο με το παρόν: Πατήστε εδώ
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά κ.λ.π) περιέχεται στο www.ekowood.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.ekowood.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους νόμους και τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές στα προϊόντα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. όπως η τρέχουσα νομοθεσία ορίζει. Το www.ekowood.gr έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να μεταβάλει τις τιμές πώλησης των προϊόντων. Σημειώνεται, ότι οι τιμές μπορεί να διαφέρουν στο φυσικό κατάστημα. Εάν επιθυμείτε την εξατομίκευση της παραγγελίας σας, χρησιμοποιείστε τους τρόπους επικοινωνίας με το κατάστημά μας.  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Το κατάστημα ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική επιστροφών ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, ο οποίος αποτέλει ένα ενιαίο κείμενο με το παρόν: Πατήστε εδώ
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το  www.ekowood.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Έτσι, το www.ekowood.gr δεν εγγυάται την μεγίστη ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών των προϊόντων. Οι δηλώσεις, αναφορές ή άλλες πληροφορίες που αναφέρονται ή διατίθενται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν ελεγχθεί κατά το μέγιστο ώστε να αποτελούν ακριβή δεδομένα, ωστόσο κατά καμία έννοια δεν αποτελούν απόλυτη δέσμευση ποινικά ή αστικά διωκόμενη. Το www.ekowood.gr, οι προστηθέντες αυτού, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.ekowood.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το www.ekowood.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EKOWOOD E.E
ΑΦΜ 801420762
ΑΡ. ΓΕΜΗ 156445407000